Cười méo mồm khi đứa bạn thân đòi lấy chồng

Cuộc nói chuyện giữa các cô bạn thân nói về chủ đề lấy chồng, mà…