Cách Ứng tiền Viettel 10000 vnđ đến 50000 vnđ

He lô mọi người!! Hết tiền điện thoại rồi phải không?? Lắm lúc điện thoại…