Hoc VPS: Sửa lỗi mysql ERROR 1524 (HY000): Plugin ‘unix_socket’ is not loaded

Sau khi cài MariaDB trên máy chủ Ubuntu 18.04 thì xuất hiện lỗi (có thể xuất hiện lỗi trên một số phiên bản Ubuntu thấp hơn). Lỗi này mình gặp trên Nginx Ubuntu 18.04.

Fix lỗi mysql ERROR 1524 (HY000): Plugin ‘unix_socket’ is not loaded Nginx Ubuntu VPS

Xuất hiện lỗi khi bạn nhập lệnh dưới đây:

mysql -u root -p

Lỗi xuất hiện như sau:

mysql "ERROR 1524 (HY000): Plugin 'unix_socket' is not loaded"

Khắc phục lỗi Ubuntu 18.04 mysql error 1524 – unix_socket

Các “unix_socket” đã được gọi là quá trình xác thực mysql (có thể liên quan đến một phần di chuyển của cơ sở dữ liệu để mariadb, bây giờ loại bỏ).  Để thực hiện sửa lỗi này chúng ta thực hiện từng bước.

Bước 1: Nhập lệnh sau

sudo su

Bước 2: Nhập liên tiếp

/etc/init.d/mysql stop
mysqld_safe --skip-grant-tables &
mysql -uroot

Điều này sẽ ngừng hoàn toàn mysql, bỏ qua xác thực người dùng (không cần mật khẩu) và kết nối với mysql với người dùng “root”.

Bây giờ, trong giao diện điều khiển mysql, hãy sử dụng db quản trị mysql:

use mysql;

Để đặt lại mật khẩu gốc thành “mật khẩu mới viết liền” (thay đổi nó theo ý muốn của bạn), chỉ để chắc chắn về nó:

update user set password=PASSWORD("mật khẩu") where User='root';

Và điều này sẽ ghi đè lên phương thức xác thực, loại bỏ yêu cầu unix_socket (và mọi thứ khác), khôi phục một phương thức mật khẩu bình thường và làm việc (không sửa nhé):

update user set plugin="mysql_native_password";

Thoát khỏi giao diện điều khiển mysql:

quit;

Bước 3: Ngừng và bắt đầu mọi thứ liên quan đến mysql, nhập liên tiếp các dòng lệnh sau:

/etc/init.d/mysql stop
kill -9 $(pgrep mysql)
/etc/init.d/mysql start

Bây giờ máy chủ mySQL đã hoạt động. Bạn có thể đăng nhập bằng root:

mysql -u root -p

Như vậy là bạn đã hoàn tất quá trình sửa lỗi này, giờ bạn thực hiện lệnh bên trên và nhập mật khẩu để kiểm tra hoạt động tốt chưa nhé!!

Sửa lỗi thành công!!

 

 

 


Nếu bài viết này hữu ích bạn đừng quên chia sẻ và bình luận nhé, lưu ý không Repost lại bài viết "Hoc VPS: Sửa lỗi mysql ERROR 1524 (HY000): Plugin ‘unix_socket’ is not loaded" cảm ơn bạn!!

Cập nhật lần cuối 09/07/2018

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *