Học VPS: Sửa Lỗi Connect FTP Không Cài Được Plugin Trên WordPress Nginx Ubuntu

Chào các bạn!! vấn đề này mình đã từng gặp phải sau khi bạn di…

htaccess WordPress – Tệp .htaccess mặc định cho WordPress

Tệp .htaccess là yếu tố quan trọng nhất để điều hướng và cũng như là…

Hoc VPS: Sửa lỗi mysql ERROR 1524 (HY000): Plugin ‘unix_socket’ is not loaded

Sau khi cài MariaDB trên máy chủ Ubuntu 18.04 thì xuất hiện lỗi (có thể xuất…